Uteareal mot sjø

UNIK OG AKTIV TILNÆRMING TIL SJØEN

I åpningen mellom de to store boligfeltene, ved kilen, trekkes promenaden og sjøen inn for å gi variasjon langs promenaden og skape et interessant møte mellom promenaden og kilen. Her er det naturlig å tenke seg etablering av trapper ned mot sjø.

Ved ytterste del av uteoppholdsarealene etableres det et fjærelandskap som vil bli et møtested for flora og fauna, og blir et naturbasert opplevelsested for barn og voksne. Her vil det være mulighet for uorganisert lek, eksempelvis krabbefiske.

MER ENN BARE ET BOLIGPROSJEKT

ØSTRAADT HAVN