Urbant

RIKTIG MIKS AV BOLIGTYPER GIR SOSIAL BÆREKRAFT

Bærekraft handler om mer enn miljø- og klimautfordringer. I Østraadt Havn er det også fokus på de sosiale aspektene, på det vi kaller sosial bærekraft. Det skal legges til rette for tilhørighet, trivsel og aktivitet, tilgjengelighet og inkludering.

Et viktig verktøy for å realisere Østraadt Havn som et sosialt bærekraftig prosjekt, er å tilby ulike boligtyper og gode møtesteder.

Bo- og aktivitetssenter
Planen legger til rette for å utvilke et fremtidsrettet
Bo- og aktivitetssenter, samt seniorleiligheter i nordre del av området. Med nærhet til både fjæra og den offentlige parken, er plasseringen godt egnet. Dette underbygger vår visjon om et boligtilbud til alle i området. Det vil gjøre Østraadt Havn til et foretrukket sted for mennesker i alle aldersgrupper, livsfaser og livssituasjoner.

NÆRINGSAREAL

Næringsareal som skaper aktivitet

Østraadt Havn skal bli attraktivt for gründere og alle typer mindre nærings- og servicevirksomheter, og tilføre nytt liv til byens kanskje mest historisk verdifulle gate. Det er tenkt etablert en dagligvareforretning i nordre del av området som sikrer nærhandel for beboere i Østraadt Havn.

Næringslokalene er planlagt i bygg med fasade mot Strandgata. Det legges ikke opp til større næringsvirksomhet av flere grunner: Lokaliseringen litt utenfor sentrumskjernen, den planlagte stengingen av gjennomgangstrafikk ved Altona og ikke minst av hensyn til områdets eksisterende bebyggelse.