Områdeplan

ostraadt-havn-havn

Klar for utvikling i 2022

Østraadt Havn skal utvikles i samspill mellom forskjellige aktører, og med Områdeplan Norestraen Sør har startskuddet allerede gått. Bak planen står Østraadt Havn AS, Sandnes kommune og Solon Eiendom AS, og pr. i dag er målet at gravemaskinene ruller inn i 2022.

Planen inneholder flere felt med kombinert arealbruk, der boligformål vil utgjøre hovedtyngden i kombinasjonen.

I forbindelse med utvikling av Østraadt Havn, er det naturlig å invitere til bredt samarbeid blant ulike aktører som ønsker det beste for Sandnes by. Området har store muligheter for både offentlige og private virksomheter, og godt lagarbeid er viktig når vi åpner dette området for hele Sandnes og resten av regionen.

Områdeplan for Norestraen Sør

Norestraen Sør er delt opp i ulike områder som vil ha delvis ulik karakter og bebyggelse.

Klikk på markørene i bildet for mer informasjon.

C

Østraadt Havn

Park

Sandnes Kommune

D

Østraadt Havn

A

Østraadt Havn

E

Østraadt Havn

B

Østraadt Havn

F

Solon Eiendom AS

J

Østraadt Havn