Om Østraadt Havn

O.C.Østraadt AS har i årtier drevet tungindustri på Norestraen. I de nærmeste årene har imidlertid O.C.Østraadt AS planer om å videreutvikle området til å bli det beste boområdet i Sandnes! Nærhet til sjø og sentrum gir området unike kvaliteter. Sammen med Strandgaten 51 As og Sandnes Kommune gjennomføres det nå en områdeplan for dette området, Norestraen Sør.

ostraadt-havn-2014

Når vi i tillegg beriker området med arkitektoniske kvaliteter er det liten tvil om at denne planlagte utbyggingen  vil være selve nøkkelen til en positiv videreutvikling av Norestraen og Strandgaten.

Vi håper at denne nettsiden klarer å formidle at våre planer vil berike området og byen.

ostraadt-havn-nye