Konsept

planforslag

Konsept, sidesnitt av planforslaget.

Forslaget tar opp i seg de små dimensjonene i eksisterende bebyggelse langs Strandgata («Den historiske by»). Bebyggelsen kan derfra gradvis øke i tetthet og høyde fra Strandgata og mot Gandsfjorden i øst. Verneverdige bygg på østsiden av Strandgaten skal bevares og integreres i den nye bebyggelsen.

Visjon:
Bebyggelsen i Norestraen Sør skal uttrykke samtidsarkitektur av høy kvalitet med øye for stedets kulturhistoriske verdier, opprinnelige skala og bebyggelse. Området skal bli en mangfoldig urban utvidelse av Sandnes sentrum, og utviklingen skal bidra til å skape attraktive arealer for bolig og næring.

Området skal tilby attraktive uteområder som er utformet med utgangspunkt i arkitektonisk helhet, sosial kvalitet og universell tilgjengelighet. I området er motorisert trafikk derfor minimert og mesteparten av området skal således fremstå som et stille område, dominert av menneskelig aktivitet. Ved utbygging av bygninger, anlegg og uteområder skal det legges vekt på løsning som tar hensyn til dagens og framtidens klima.