Bilder før/etter

Her er noen bilder og illustrasjoner som fremstiller området før og etter utbygging.