Bærekraftig beliggenhet

HER KAN MAN LEVE GODT UTEN BIL

Østraadt Havns lokalisering tett opp til sentrum, med service- og arbeidsplasser og gode kollektiv-tilbud, gir området de beste forutsetninger for å lykkes med målet om miljøvennlig transport. En stor andel av arbeidsreisene kan bli korte, og skje ved bruk av sykkel eller gange.

Beliggenheten ved den sentrale høyverdige kollektivaksen mellom Sandnes sentrum, Forus og Stavanger sentrum, gir også grunnlag for høyere andeler kollektive reiser enn de fleste andre lokaliseringsalternativer i Sandnes.

Det er enkelt å komme seg både til og fra Østraadt Havn med svært hyppige bussavganger.

beliggenhet