ØSTRAADT HAVN

SANDNES SENTRUM

Det nåværende havne- og industriområdet mellom Strandgata og Gandsfjorden skal transformeres til fordel for boliger, næring, tjenesteyting og rekreasjon.

ØSTRAADT HAVN

MULIGHETSARENA NR. 1 I FREMTIDENS SANDNES!

Østraadt Havn vil spille en nøkkelrolle i fremtidens Sandnes. Med kort avstand til sentrum og sin sentrale plassering i bybåndet og i den prioritert byutviklingsaksen, er potensialet for bærekraftig verdiskaping enormt. Ikke bare til de beste for byens beboere, men også for utbyggere fra hele regionen og landet for øvrig.

Planene for Østraadt Havn er utarbeidet i tråd med en overordnet visjon om; Mangfold, variasjon og opplevelse. Mangfold og variasjon i boligtyper, boform, arkitektur og uteområder. Opplevelser gjennom service- og næringsbedrifter, offentlig park og havnepromenade ut mot fjorden.

I sum skal Østraadt Havn bli den fremste mulighetsarenaen for de som ønsker å delta i utviklingen av byens mest attraktive utbyggingsområde.